•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jpens@ns.gov.my
 • 06-761 4077

FUNGSI BAHAGIAN PENDAFTARAN, REKOD DAN DOKUMENTASI (BPRD)

 1. Menerima dan merekodkan kes-kes jenayah daripada Penguatkuasa Agama.
 1. Menguruskan pendaftaran kes di peringkat Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tengah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan Majlis Rayuan Syariah.
 1. Menyedia dan mengawal selia laporan statistik bulanan dan tahunan kes jenayah syariah.
 1. Mewujud dan melaksanakan sistem pengurusan rekod yang sistematik, teratur dan efisyen berdasarkan perundangan dan peraturan.
 1. Menguruskan pelupusan fail-fail kes yang telah selesai berdasarkan tatacara yang ditetapkan oleh Arkib.
 1. Merekod dan memantau kertas-kertas siasatan yang dikembalikan kepada Pegawai Penguatkuasa Agama sama ada di peringkat kajian atau prosiding.
 1. Mengawal selia pergerakan keluar masuk fail-fail fungsian di bilik fail dan bilik rekod.
 1. Merekod dan menguruskan penghantaran kertas siasatan yang telah tamat tindakan.

Selamat Datang ke Portal Jabatan Pendakwaan Negeri Sembilan

DDMS
ehrmis freedom

privasi

MyHRMIS Mobile