•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jpens@ns.gov.my
  • 06-761 4077

FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (BKP)

  1. Mengurus dan mengendalikan khidmat pelanggan dan aduan awam yang berkaitan.
  1. Mengurus sumber manusia Jabatan berkaitan Penempatan Jawatan, Pengesahan Lantikan Jawatan, Kenaikan Pangkat, Urusan Persaraan, Pertukaran Pegawai, Urusan Tanggung Kerja, Urusan Cuti/Gantian Cuti Rehat, Urusan Tatatertib dan Tatakelakuan, Urusan Kakitangan Kontrak.
  1. Mengurus kewangan dan perolehan Jabatan mengikut pekeliling berkuatkuasa.
  1. Mengurus, merancang dan melaksanakan latihan dan peningkatan kerjaya.
  1. Mengurus aset alih Kerajaan dan stor Jabatan.
  1. Memberi perkhidmatan sokongan kepada bahagian-bahagian lain dalam semua perkara berkaitan dengan pentadbiran, perkhidmatan, kewangan, pengurusan sumber manusia, sumber maklumat dan teknologi maklumat.
  1. Bertindak selaku urus setia bagi urusan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun, JK Tadbir Urus, JK Keutuhan Pengurusan, JK Pengurusan Aset Kerajaan, JK Penyemakan dan Pemantauan Perbelanjaan Peruntukan, JK Latihan, MBJ, JK Pemandu ICT, Panel Pembangunan Sumber Manusia, Lembaga Tatatertib, Lembaga Kenaikan Pangkat dan lain-lain JK peringkat Jabatan.
  1. Melaksanakan pengurusan kualiti Jabatan.
  1. Menyedia dan menyelenggara keperluan infrastruktur ICT, memastikan keselamatan ICT dan memberi latihan.
  1. Menyelaras dan mengurusetiakan setiap program yang dianjurkan oleh jabatan.
  1. Menguruskan urusan keselamatan Jabatan.

Selamat Datang ke Portal Jabatan Pendakwaan Negeri Sembilan

DDMS
ehrmis freedom

privasi

MyHRMIS Mobile